WSC Amsterdam is een uniek, innovatief educatieprogramma voor hoogopgeleide werkzoekenden dat in een bedrijfsomgeving plaatsvindt. Wij hebben zorgvuldig gekeken op welke wijze werkzoekenden en arbeidsmarkt van elkaar kunnen profiteren. Het programma is dan ook op maat gemaakt in samenwerking met professionals uit het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven. Het doel van het programma is onze deelnemers optimaal voor te bereiden op het arbeidsproces en hen zo te empoweren dat ze weer kunnen participeren aan de arbeidsmarkt en zelfredzaam kunnen zijn.

Wat kunnen de deelnemers verwachten?WSC foto

Een uitgekiend educatieprogramma

Het curriculum bestaat uit een basis van integratie, cultuur en sociale vaardigheden. Belangrijke onderdelen zijn de blokken waar persoonlijke vaardigheden en communicatievaardigheden worden getraind. Ook verzorgen wij meer specifieke trainingen zoals sollicitatietraining en computer­vaardigheden. Het programma is verder gesplitst in drie differentiaties: ICT, Project­management en evenementmanagement. Alles komt weer bij elkaar in de praktijkopdracht.

Nederlands taalonderwijs in relevante context

Een groot aantal van onze deelnemers is anderstalig en heeft een achterstand in de Nederlandse taal. Zij krijgen van het ROC van Amsterdam Nederlands taalonderwijs. De onderwerpen sluiten aan op de onderwerpen die tijdens de trainingen en projecten aan bod zijn gekomen. De deelnemers krijgen zo een scala aan woordschat uit het bedrijfsleven. Doordat het taalonderwijs zoveel mogelijk in een relevante context wordt gegeven zijn de resultaten uit de voorgaande jaren erg positief.

Theaterlessen

Tijdens het programma krijgen de deelnemers theaterlessen en moeten zij na afloop een theatervoorstelling geven aan het grote publiek. Op deze wijze wordt de Nederlandse taal beter ingesleten en kunnen ook de nuances die onze taal heeft, zoals emoties, beter worden ingebracht. Bovendien leren zij zichzelf te positioneren en kunnen zij letterlijk het podium pakken. zie Eindevent

In teamverband projecten ontwikkelen

Tijdens het programma werken de deelnemers in een team aan een maatschappelijk verantwoord projectvoorstel. Zij bedenken en ontwikkelen zelf dit project met elkaar. Zij passen direct het geleerde toe in de praktijk, ontwikkelen zo hun competenties, leren in teamverband te werken en te werken met projectmanagement.

Onderwijs van professionals uit het bedrijfsleven

Wij hebben een groot netwerk aan bedrijven en instellingen die zich hebben verbonden en willen meewerken aan dit traject. Professionals, direct uit het bedrijfsleven geven sociale en werknemersvaardigheidstrainingen op allerlei gebied die direct toegepast kunnen worden in de praktijk. Zij weten welke ontwikkelingen er op dit moment spelen en hoe de deelnemers hierop direct kunt inspelen. Zij begeleiden en coachen de deelnemers om zo goed mogelijk de arbeidsmarkt op te kunnen gaan. Daarnaast nemen zij een groot professioneel netwerk mee waarvan de deelnemers kunnen profiteren.

Een professionele bedrijfsomgevingKader1

Het programma vindt in een professionele bedrijfsomgeving plaats: het IBM-gebouw of in een bedrijfsomgeving van onze andere partners. Dit zorgt ervoor dat de deelnemers zich meteen vanaf de eerste dag in een professionele werkomgeving bevindt waar zij direct in aanraking komen met andere medewerkers. Zij komen meteen in het werkritme en leren zo ook hoe zij privé en werk met elkaar kunnen combineren en organiseren.

 

Grote kans op stage- en werkplekkenKader2

Na afloop van het programma hebben onze deelnemers een grotere kans op een stage- of werkplek. Onze stichting heeft een evenementenbureau World Smart College Event Company dat op maatschappelijke verantwoorde wijze evenementen organiseert voor o.a. IBM en het Pact van Amsterdam. De deelnemers kunnen bij dit evenementenbureau een stageplek krijgen.

Ook heeft onze stichting een zeer groot netwerk dat samenwerkt met IBM en partners. Deze grote organisaties kunnen zorgen voor een aantal (betaalde)stage- en/of werkplekken.

 

Een gepassioneerd en deskundig team

Het team van stichting VAHW bestaat uit vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en professionals uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen die zeer bevlogen zijn om onze deelnemers te empoweren op weg naar de arbeidsmarkt. Zij zijn op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen in het onderwijs, de politiek en het bedrijfsleven. Foto’s

 

Share