Europese Unie

In 2012 is het project World Smart College bij de Europese Unie (EU) onder de aandacht gekomen bij de Digitale Agenda van Commissaris Neelie Kroes. De stichting VAHW heeft zich opgegeven om mee te werken aan de empowerment en inclusion van migranten en werkzoekenden door ze op te leiden en te begeleiden naar de arbeidsmarkt. VAHW is dan ook heel nauw betrokken bij de discussie hoe mensen te matchen bij de arbeidsmarkt en wat er nodig is om mensen op te leiden.

Hiervoor heeft de stichting geen funding van de EU, maar doet dit nu nog op vrijwillige basis in samenwerking met het bedrijfsleven. Om de projecten duurzaam te maken zijn er middelen nodig om het succesvol te laten draaien.

Voor meer informatie verwijs ik u naar:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/node/67435

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-pledge-stichting-vrouwen-aan-het-werk

 

Digitale Agenda

De Europese Unie heeft een langetermijnstrategie opgesteld: de Europa 2020 strategie om een sterke en duurzame economie te bereiken binnen alle lidstaten. Dit is o.a. mogelijk door grote werkgelegenheid van hoogwaardig niveau te creëren. Hiervoor is het van belang dat er veel banen bijkomen in sectoren waarin kennis een belangrijke rol speelt, zoals de Informatie- en Communicatietechnologie (ICT). Zo is de EU beter in staat te concurreren met andere grote economieën, zoals de Verenigde Staten.

Om de EU 2020-strategie concrete invulling te geven, zijn er verschillende 'vlaggenschipprogramma's' (ook wel kerninitiatieven genoemd) vastgesteld. Via deze programma's moeten de kerndoelen behaald worden. Het eerste vlaggenschipprogramma dat werd vastgesteld is de Digitale Agenda, dat onder verantwoordelijkheid van Neelie Kroes tot stand is gekomen

Sinds februari 2010 is Neelie Kroes eurocommissaris van de Digitale Agenda. In die hoedanigheid heeft zij ambitieuze plannen die ervoor moeten zorgen dat digitale innovatie prioriteit krijgt binnen het beleid van de Europese Unie. Met deze plannen moet voorkomen worden dat Europa de aansluiting mist met landen als de Verenigde Staten en China op het gebied van ICT en innovatie. Met name in het huidige economische klimaat zou volgens Kroes de Digitale Agenda prioriteit moeten krijgen, want ICT speelt een belangrijke rol bij de economische ontwikkeling en het scheppen van banen.

 

 

Share